انتخاب نمایندگان کشاورزان چایکار شهرستانهای لاهیجان،سیاهکل ولنگرود درهیات اجرایی موسس درصندوق حمایت توسعه صنعت چای کشور 1393/12/20

نمایندگان کشاورزان چایکار شهرستانهای لاهیجان،سیاهکل ولنگرود با حضور رئیس سازمان چای کشورومدیران صندوق حمایت از توسعه کشاورزی کشوربعنوان هیات اجرایی موسس درصندوق حمایت توسعه صنعت چای کشور انتخاب شدند.
رئیس سازمان چای کشور دراین نشست  به تشکیل صندوق سرمایه گذاری چای اشاره کرد وافزود:این صندوق متعلق به شماست وشما کشاورزان چایکارمدیران وسیاست گذاران این صندوق هستید دولت ۴۹درصدسهام وبخش خصوصی ۵۱ درصدسهام راداردکه از۵۱ درصد۷۰ درصدمتعلق به کشاورزان چایکاراست.
دکتر محمد ولی روزبهان  افزود:براساس اصل۴۴ قانون اساسی بایداقتصادرا به دست خودمردم سپرد واین به آن معنی نیست که دولت از حمایت خوددست بردارد هرگز دولت این محصول واین صنعت را رها نمی کند حتی برنامه های حمایتی بیشتری نسبت به گذشته دارد.
وی اشاره کرد: این صندوق متولی خرید تضمینی برگ سبز چای از کشاورزان چایکار نیست وبلکه درراستای حمایت از کشاورزان تسهیلات به آنها پرداخت می کند وسازمان چای همچنان متولی خریدتضمینی برگ سبز چای است.
درادامه مهندس علیزاده قایم مقام  صندوق سرمایه گذاری حمایت از توسعه کشاورزی  گفت:بخش کشاورزی یک جایگاه  کاملا غیردولتی است .
وی افزود:دولت یک  امکان  در زمینه صندوق های تخصصی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را گذاشته است که اولین صندوق در استان همدان  درسال ۸۳ با سرمایه ۵۲ میلیون تومانی  با سهم ۲۵ میلیون تومان ازسوی دولت و۲۵ میلیون تومان هم از سوی کشاورزان وتولیدکنندگان راه اندازی شد که آلان سرمایه اش به ۲۰ میلیارد تومان رسیده است.
درادامه مهندس رضوی مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری حمایت از توسعه کشاورزی  گفت:درسطح کشور شش صندوق محصولی داریم که همه آنها از رشد چشمگیری برخوردارند.
وی افزود:توانمندی واثربخشی این صندوقها به چندعامل از جمله متولی ،هیات مدیره که با رای مستقیم  خودتولیدکنندگان وکشاورزان انتخاب می شوند وهمچنین مدیرعامل فعال  ،متعهد ،کوشا وپیگیر بستگی دارد.
مهندس رضوی خاطرنشان کرد:تنهایی جائیکه  دولت در این ۸۹ صندوق سهم کشاورزان را بصورت کامل  هم قدر سهم دولت وهم کشاورزان چایکار راپرداخت می کند همین صندوق سرمایه گذاری چای  است.

ولین جلسه هیئت اجرایی موسس شرکت صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای کشوربرگزارشد 1393/12/20

اولین جلسه هیئت اجرایی موسس شرکت صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای کشوربا حضور دکترروزبهان رئیس سازمان چای کشور ،مهندس رضوی مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی در محل نماز خانه سازمان چای کشوربرگزارشد. رئیس سازمان چای کشور دراین نشست گفت: صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای کشوردر کنارسازمان چای کشور نقش حمایت از تولیدکنندگان اعم از کشاورزان چایکاران وصاحبان صنعت را ایفا خواهد کرد. دکتر روزبهان تشکیل این صندوق را یک فرصت برای تولیدکنندگان چای دانست وافزود:این صندوق تسهیلات کم بهره دراختیارسهام داران قرار خواهدداد. وی با اشاره به دیدار چندی قبل خود با دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور اشاره کرد وافزود: دکتر نوبخت در این دیدار تاکیدداشتند طرح جامع مدیریت چای با نظرهمه دست اندرکاران،کارشناسان ودلسوزان این صنعت تهیه گردد. وی گفت: همچنین ایشان درسفرخودبه گیلان خواستارافزایش اختیارات سازمان چای کشورگردیدند . دکترروزبهان خاطرنشان کرد:نگاهی که دولت تدبیروامیدبه صنعت چای کشوردارد آینده چای بسیارروشن وپرفروغ است. درادامه مهندس رضوی مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری حمایت ازتوسعه کشاورزی گفت:اعتقاددارم که هر محصول ویژگی خاص خودش راداردوبه پیوندزنجیره تولیداعم ازکشاورز،کارخانه داروبازار اعتقادداریم. وی افزود:باتوجه به تجاربی که درتشکیل ۸۹ صندوق درسطح کشورداریم هیچکدام تاکنون دچارمشکل نشده اند وامیدواریم این صندوق مدافع بزرگ صنعت چای کشورگردد. مهندس رضوی اظهارداشت:تجربه ثابت کرده هرکجا کاربه دست مردم سپرده شده اثربخشی آن بیشتربوده است واز همین رو کاربه دست مردم ،برای مردم وتوسط مردم درتشکیل این صندوقها اعتقادما ست. وی گفت:جایگاه دولت دراین صندوقها نظارت،پشتیبانی وحمایتی است. گفتنی است:در نخستین جلسه هیئت اجرایی موسس شرکت صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای کشورمصوباتی از جمله سرمایه صندوق،سهم مشارکت ۴۹ درصدی دولت و۵۱ درصدی بخش خصوصی،پیش نویس اساسنامه وآیین نامه ها جهت طرح درمجمع عمومی موسس،افتتاح حساب(سپرده کوتاه مدت)شرکت درشرف تاسیس بنام صندوق ،ابلاغیه چایکاران وکارخانجات باذکرتعداد وارزش سهام هریک ازبهره برداران حقیقی یا حقوقی وبرگزاری تاریخ مجمع عمومی موسس در۲۵ /۱۲ ۱۳۹۳ به تصویب رسید.

نظرسنجی
به نظر شما کیفیت سایت چگونه است؟


آمار سایت
تعداد کل بازدید کنندگان:27374
تعداد بازدید کنندگان امروز:3
تعداد بازدید کنندگان ماه جاری:318
تعداد بازدید کنندگان سال جاری:977

عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه آدرس ایمیل خود را وارد نمائید
 
برو به سمت بالا