بازدید ریاست محترم سازمان چای کشور و مجری طرح بهزراعی باغ های چای کشور،از مرکز تحقیقات چای کشور 1393/12/20

جناب آقای دکترمحمدولی روزبهان رئیس سازمان چای کشور با همراهی مجری طرح به زراعی باغهای چای جناب آقای مهندس سید عبدا…میرحسینی مقدم  از امکانات و آزمایشگاه های مرکزتحقیقات چای کشور بازدید نمودند.در این بازدید که آقایان دکتر سیروس آقاجان زاده(ریاست محترم مرکز) و دکترسراجی(معاون برنامه ریزی و پشتیبانی مرکز )مهمانان را همراهی کرده که علاوه بر بازدید علمی ،از امکانات آزمایشگاهی مرکز؛در جلسه ای به بحث وتبادل نظر پرداخته و در خصوص تعامل بیشتر دو دستگاه متولی چای خصوصا در مدیریت صحیح به زراعی باغ های چای ( اصلاحph،تغذیه مناسب ،خصوصا تهیه نقشه حاصلخیزی باغ های چای  ،مدیریت مبارزه با نماتد مولد زخم ریشه چای و…)توافق نمودند.

مدیران مرکز تحقیقات چای کشور درخصوص همکاری جهت اجرای هرچه بهتر طرحهای  موصوف قول مساعد داده و تمایل به همکاری بیشتر داشتند .


نظرسنجی
به نظر شما کیفیت سایت چگونه است؟


آمار سایت
تعداد کل بازدید کنندگان:21858
تعداد بازدید کنندگان امروز:6
تعداد بازدید کنندگان ماه جاری:117
تعداد بازدید کنندگان سال جاری:4003

عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه آدرس ایمیل خود را وارد نمائید
 
برو به سمت بالا