صندوق سرمایه گذاری چای بامشارکت تولیدکنندگان تشکیل می شود 1393/11/26

رئیس سازمان چای کشور از تشکیل صندوق توسعه سرمایه گذاری چای بامشارکت تولید کنندگان اعم از چایکاران،کارخانه داران وتجاروبازرگانان خبرداد.

دکتر محمدولی روزبهان درنشست مشترک با اعضای هیئت مدیره صندوق مادرتخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی  به اهمیت چای در اقتصاد کشور اشاره کرد وافزود:اهمیت اقتصادی چای در استانهای گیلان ومازندران از لحاظ معیشت وایجاد اشتغال قابل توجه است.

وی اظهار داشت:برخی از کمبودها ونقایص وعدم برنامه ریزی برای ساماندهی دراین بخش تهدیدهایی را برای این صنعت همراه داشته  که جهت بهبودوضعیت این صنعت حمایت همه جانبه دولت را می طلبد.

درادامه این نشست عضو هیئت مدیره  صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در کشاورزی  گفت:براساس صورتجلسه تهیه شده درسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور سهم اعضا اززنجیره ارزش چای  شمال:۷۰ %چایکاران،۲۵ %صاحبان صنایع و۵ %نیزتجاروبازرگانان خواهندبود.

اشرفی تاکیدکرد:پس ازتصویب طرح تاسیس صندوق چای ،ستاداجرایی متشکل ازسازمان چای وصندوق مادر تخصصی به زمانبندی وتنظیم وتفکیک وظایف درروند تشکیل این صندوق می پردازند.

وی اظهارداشت:پس از تشکیل صندوق مرکزی چای ،ایجادصندوق های شهرستانی دردستورکار قرارمی گیرد .


نظرسنجی
به نظر شما کیفیت سایت چگونه است؟


آمار سایت
تعداد کل بازدید کنندگان:26734
تعداد بازدید کنندگان امروز:7
تعداد بازدید کنندگان ماه جاری:217
تعداد بازدید کنندگان سال جاری:337

عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه آدرس ایمیل خود را وارد نمائید
 
برو به سمت بالا