ولین جلسه هیئت اجرایی موسس شرکت صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای کشوربرگزارشد 1393/12/18

اولین جلسه هیئت اجرایی موسس شرکت صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای کشوربا حضور دکترروزبهان رئیس سازمان چای کشور ،مهندس رضوی مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی در محل نماز خانه سازمان چای کشوربرگزارشد. رئیس سازمان چای کشور دراین نشست گفت: صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای کشوردر کنارسازمان چای کشور نقش حمایت از تولیدکنندگان اعم از کشاورزان چایکاران وصاحبان صنعت را ایفا خواهد کرد. دکتر روزبهان تشکیل این صندوق را یک فرصت برای تولیدکنندگان چای دانست وافزود:این صندوق تسهیلات کم بهره دراختیارسهام داران قرار خواهدداد. وی با اشاره به دیدار چندی قبل خود با دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور اشاره کرد وافزود: دکتر نوبخت در این دیدار تاکیدداشتند طرح جامع مدیریت چای با نظرهمه دست اندرکاران،کارشناسان ودلسوزان این صنعت تهیه گردد. وی گفت: همچنین ایشان درسفرخودبه گیلان خواستارافزایش اختیارات سازمان چای کشورگردیدند . دکترروزبهان خاطرنشان کرد:نگاهی که دولت تدبیروامیدبه صنعت چای کشوردارد آینده چای بسیارروشن وپرفروغ است. درادامه مهندس رضوی مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری حمایت ازتوسعه کشاورزی گفت:اعتقاددارم که هر محصول ویژگی خاص خودش راداردوبه پیوندزنجیره تولیداعم ازکشاورز،کارخانه داروبازار اعتقادداریم. وی افزود:باتوجه به تجاربی که درتشکیل ۸۹ صندوق درسطح کشورداریم هیچکدام تاکنون دچارمشکل نشده اند وامیدواریم این صندوق مدافع بزرگ صنعت چای کشورگردد. مهندس رضوی اظهارداشت:تجربه ثابت کرده هرکجا کاربه دست مردم سپرده شده اثربخشی آن بیشتربوده است واز همین رو کاربه دست مردم ،برای مردم وتوسط مردم درتشکیل این صندوقها اعتقادما ست. وی گفت:جایگاه دولت دراین صندوقها نظارت،پشتیبانی وحمایتی است. گفتنی است:در نخستین جلسه هیئت اجرایی موسس شرکت صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای کشورمصوباتی از جمله سرمایه صندوق،سهم مشارکت ۴۹ درصدی دولت و۵۱ درصدی بخش خصوصی،پیش نویس اساسنامه وآیین نامه ها جهت طرح درمجمع عمومی موسس،افتتاح حساب(سپرده کوتاه مدت)شرکت درشرف تاسیس بنام صندوق ،ابلاغیه چایکاران وکارخانجات باذکرتعداد وارزش سهام هریک ازبهره برداران حقیقی یا حقوقی وبرگزاری تاریخ مجمع عمومی موسس در۲۵ /۱۲ ۱۳۹۳ به تصویب رسید.


نظرسنجی
به نظر شما کیفیت سایت چگونه است؟


آمار سایت
تعداد کل بازدید کنندگان:26734
تعداد بازدید کنندگان امروز:7
تعداد بازدید کنندگان ماه جاری:217
تعداد بازدید کنندگان سال جاری:337

عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه آدرس ایمیل خود را وارد نمائید
 
برو به سمت بالا