بازدید ریاست محترم سازمان چای کشور و مجری طرح بهزراعی باغ های چای کشور،از مرکز تحقیقات چای کشور 1393/12/20

جناب آقای دکترمحمدولی روزبهان رئیس سازمان چای کشور با همراهی مجری طرح به زراعی باغهای چای جناب آقای مهندس سید عبدا…میرحسینی مقدم از امکانات و آزمایشگاه های مرکزتحقیقات چای کشور بازدید نمودند.در این بازدید که آقایان دکتر سیروس آقاجان زاده(ریاست محترم مرکز) و دکترسراجی(معاون برنامه ریزی و پشتیبانی مرکز )مهمانان را همراهی کرده که علاوه بر بازدید علمی ،از امکانات آزمایشگاهی مرکز؛در جلسه ای به بحث وتبادل نظر پرداخته و در خصوص تعامل بیشتر دو دستگاه متولی چای خصوصا در مدیریت صحیح به زراعی باغ های چای

رئیس سازمان چای کشور:باتوجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بایدنگاه مان به تولید داخلی باشد 1393/12/20

رئیس سازمان چای کشور با توجه به تاکیدات وفرمایشات مقام معظم رهبری گفت:بایدباحمایت ازتولیدداخلی ،حرکتمان را به سمتی پیش ببریم که میزان واردات را کاهش وسطح زیرکشت را بالا ببریم. دکتر محمد ولی روزبهان درنشست با نمایندگان کشاورزان شهرستانهای رشت،فومن وشفت جهت تشکیل صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای کشور گفت: مقام معظم رهبری نگاه ویژه به تولیدات داخلی دارند . وی افزود:مقام معظم رهبری درچندسال اخیردرکنارنگاه فرهنگی به بحث های اقتصادی وخصوصا بحث اقتصاد مقاومتی تاکیدویژه دارند ودرهفته های اخیر ازنگاه

ولین جلسه هیئت اجرایی موسس شرکت صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای کشوربرگزارشد 1393/12/18

اولین جلسه هیئت اجرایی موسس شرکت صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای کشوربا حضور دکترروزبهان رئیس سازمان چای کشور ،مهندس رضوی مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی در محل نماز خانه سازمان چای کشوربرگزارشد. رئیس سازمان چای کشور دراین نشست گفت: صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای کشوردر کنارسازمان چای کشور نقش حمایت از تولیدکنندگان اعم از کشاورزان چایکاران وصاحبان صنعت را ایفا خواهد کرد. دکتر روزبهان تشکیل این صندوق را یک فرصت برای تولیدکنندگان چای دانست وافزود:این صندوق... ا

نظرسنجی
به نظر شما کیفیت سایت چگونه است؟


آمار سایت
تعداد کل بازدید کنندگان:21401
تعداد بازدید کنندگان امروز:5
تعداد بازدید کنندگان ماه جاری:179
تعداد بازدید کنندگان سال جاری:3546

عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه آدرس ایمیل خود را وارد نمائید
 
برو به سمت بالا